Algemeen

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij A & W Zonwering en Interieur streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. A & W Zonwering en Interieur aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud op de website;

  • A & W Zonwering en Interieur is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen;

A & W Zonwering en Interieur is niet aansprakelijkheid voor schade:

  1. Toegebracht door de website
  2. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
  • Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
  • A & W Zonwering en Interieur behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
  • Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Voor vragen over deze disclaimer of de website, kunt u contact met ons opnemen via 034 84 41 301.

Bedrijfsgegevens

A & W Zonwering en Interieur

Dorpsstraat 9
3481 EA Harmelen
 034 84 41 301
info@aenwzonwering.nl

Openingstijden showroom

Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 10:00 tot 17:00 uur
Donderdag 10:00 tot 17:00 uur
Vrijdag 10:00 tot 17:00 uur
Zaterdag 10:00 tot 16:00 uur
Zondag gesloten

 

Logo A & W Zonwering en Interieur | Utrecht zonwering Leidsche Rijn